Stravovací systém
Objednávacie centrum
v1.6.10

Identifikačné číslo:
Heslo:
Overiť pomocou LDAP servera

UPOZORNENIE: Systém rozlišuje veľké a malé písmená a podporuje diakritiku.

Dodávateľom systému je spoločnosť WEGA LH, s.r.o. Liptovský Hrádok.